20 Haz 2014
Haziran 20, 2014

Konut Poliçesi Pendik

0 Yorum

Konut Poliçesi  Hangi Riskleri Kapsam Altına Alır?

konut poliçesi

Konut sigortası evinizin içinde yer alan eşyaları güvence altına almaktadır. Bu durumda bina içinde her türlü sabit tesisatda sigorta kapsamına girmektedir.
Herhangi  hasarın gerçekleşmesi durumunda çoğunlukla eşyalar da hasar görmektedir. Bu nedenle sigortaya konu olan konutların icindeki eşyalarla birlikte güvence altına alınması gerekir. Böylece az bir maliyet ile daha geniş bir güvence satın alınır.
Kiracı olunması durumunda sadece eşya teminatı alınarak eşyalar güvence altına alınır.
 Konut Sigortası Teminatları
Konut sigortası konut ve icindeki esyalar için gerekli bir güvence olmakla beraber bu güvenceden en iyi şekilde yararlanmak için, ihtiyaçlara en uygun teminatlar policede yer almalıdır.

*Konut Sigortasında Bulunan Ana Teminatlar
Konut sigortası teminatlari sigorta sirketlerine göre farklılık göstermektedir. Hepsinde ortak olan ana teminat yangın teminatıdır.
Yangın teminatının güvence altına aldığı riskler Yangın, yıldırımın ve infilakın neden olduğu zararlardır.

*Konut Sigortasında Bulunan Ek Teminatlar
Konut sigortasi teminatları ek teminatlarla genişletilir ve  daha fazla risk güvence altına alınabilir. Bir çok sigorta şirketinin konut paket poliçelerinde ek teminatlar da bulunmaktadır.
Grev, lokavt ve kötü niyetli halk hareketleri teminati: Bu tür  zararları güvence altına alır. Herbir hasarda hasar bedelinin yüzde beşi oranında muafiyet vardır.

Sel ve su baskını teminatı
: Sigortalanan konutun civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşması, olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen selin, dışarıdan basan suların vereceği zararları güvence altına almaktadır.

Cam kırılması teminatı:
 Bu teminat sabit durumda takılı olan cam ve aynaların kırılmasında meydana gelebilecek zararları güvence altına alır.

Ferdi kaza teminatı: 
Sigortalının, riziko adresindeyken, poliçe kapsamında olan bir kaza sonucu vefat etmesi durumunda lehdarına, malül olması durumunda kendisine, poliçede belirtilen limitler dahilinde tazminat ödenir.

Hırsızlık teminatı: 
Bu teminat bir hırsızlık sonuçu çalınan eşyalar ve hırsızın bina veya eşyalara verecegi zararları güvençe altına alır.

Konut yardım teminatı:
 Su tesisati, elektrik, çilingir, cam ve benzerı tamir işleri icin acil servis  hizmeti sağlar.

Enflasyondan korunma teminatı:
 Bu temınat enflasyon ortamında bina ve eşyaların güncel degerini korumasını sağlamaktadır. Sigorta bedeline sigorta süresı boyunca seçilecek enflasyondan korunma oranı kadar artış uygulanir. Ancak hasar tarihinde secilen oran Devlet İstatistik Enstitüsünün açıklamış olduğu oranın üzerindeyse DİE`nin oranı uygulanır.

Deprem ve yanardag püskürmesi teminatı:
 Bu teminat deprem ve yanardağ püskurmesinin doğrudan neden olacağı bütun zararlari güvence altına alır. Bir hasar durumunda Zorunlu Deprem Sigortasi (DASK) limiti içerisinde ödeme yapilır. 2005 yılı için belirlenen en yüksek limit ise 85.000 YTL dir. Bu bedeli aşan kısım için konut sigortası kapsaminda yer alan deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı alınması gerekir.

Aile reısi sorumluluğu teminatı:
 Aynı evde ikamet eden sigortalı ve ailesınin, mesken icinde üçünçü şahıslara bir kaza sonucu verebilecekleri ölümlü ve ölümsüz bedeni ve maddı zararlar belli oranlarda teminat altına alınır.

Dahili su teminatı:
 Su tesisatinin patlaması, taşması, sızması, tıkanmaşı, kırılması ve donmasi sonucu evde oluşan zararlar ile muslukların acık unutulması gibi durumlarda meydana gelebilecek hasarları güvence altına alir.

Yer kayması temınatı:
 Sigortalı binanın insa edilmiş olduğu arsada veya çevresinde oluşan yer kayması veya toprak çökmesi sonucu evde oluşacak hasar lari güvence altına alır.

Arac çarpması teminatı:
 Kara ve hava taşıt larının sigorta teminatı altına alınmıs konuta çarpması sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır.

Fırtına teminatı:
 Fırtina veya fırtina sırasında rüzgarın sürükledigi veya attığı maddelerin çarpması sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır.

Duman teminatı:
 Bir boru veya menfezle bacaya baglanmış, isıtma ve pisirme cihazlarının kusurlu şekilde çalışması nedeniyle cıkan duman sonucu olacak hasarları güvence altına alır.

Kar ağırlığı teminatı: 
Yoğun kar yağışı sonrası çatı üzerinde biriken kar, ağırlığı nedeniyle bina ve içindeki eşyalara zarar verebilmektedir. Kar ağırlığı teminatı bina ve içerisindeki sigortalı değerlerde oluşan hasarları güvence altına alır.

Yangın mali mesuliyet teminatı:
 Sigortalinin kendi sorumluluğundan doğan bir hasar sonucunda komşu, kiracı veya ev sahibine vereceği hasarları güvence altına alır.

Enkaz kaldırma teminatı:
 Hasar sonucu meydana gelen yıkıntinın tasınma masraflarını güvence altına alır.

Alternatif ikametgah değişikliği masrafları ve kira kaybı teminatı:
 Bir hasar sonucunda sigortalı konutun kullanılamaz hale gelmesi durumunda, teminatta belirtilmiş olan süre dahilinde başka bir konuta taşınılabilir. Hasarlı ve sigortalı konutun tamiri ve yeniden insaası yapılırken kullanılan diğer konutun kullanma maliyeti ise poliçede belirtilmiş teminat bedeli dahilinde karsılanır.

Konut Sigortası İndirimleri
  Hasarsızlık indirimi: Sigorta süresi içerisinde konut ile ilgili herhangi bir hasar talebinde bulunulmamış ise, poliçenin yenilenmesi halinde devam eden sigorta yılı için sigorta şirketine göre değişen oranlarda hasarsızlık indirimi uygulanmaktadır.
Alarm indirimi: Konutunuzda çalışır durumdaki bir alarm olması halinde sigorta şirketine göre değişen oranlarda alarm indirim uygulanmaktadır.
Bazı sigorta şirketleri nce uygulanmakta olan bu indirimlerden yararlanabilmek için police yaptırma esnasında doğru ve eksiksiz beyan verilmelidir. Hasar durumunda seçilen indirimin belgelenmesi gerekir. Aksi halde toplam hasar tutarı üzerinden belgelenemeyen hasarın tutarı kadar bir kesinti yapılır.

Konut Poliçelerinin Kapsamadığı Varlıklar
Nakit para ve değerli müçevherler genel olarak sigorta kapsamı dısındadır . Bazı sigorta şirketleri sadece çok az miktarlarda parayı kapalı ve kilitlı bir yerde bulundurulması şartıyla güvence altına alır. Degerli müçevherleri ise ancak çelik kasa içerisinde kilitli durumda bulundurulması şartıyla güvence altına alır. Bir hasar durumunda evden para veya buna benzer nitelikteki değerli kisisel esyaların çalınması hali genel olarak sigorta şirketlerinin ödeme yapabilecekleri durumların dışında kalır.

Konut Poliçeleri Kapsamı Dışında Kalan Durumlar
Konut policelerinde de diğer tüm poliçelerde oldugu gibi kapsam altında olan ve olmayan haller özel ve genel şartlar ile belirtilmiştir. Konut poliçesi genel sartları her sigorta şirketi icin aynıdır. Özel sartlar ise şirketler arasında değişiklik gösterir. Genel şartlara göre konut policeleri kapsamı dışında kalan haller aşagıda belirtilmiştir:
Savaş, her türlü savaş olayları istıla, yabancı düsman hareketleri, çarpısma (savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın), ic savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdigi inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen tüm zararlar.
Herhangi bir nukleer yakittan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen ıyonlayıcı radyasyonlarin veya radyo-aktivite bulasmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün zararlar. (Bu bentte gecen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nukleer ayrışım olayını da kapsayacaktır.)
Kamu otoritesi tarafından sigortalı varlıklar üzerınde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen tüm zararlar.
Yangın olmaksizin, sigortalı varlıkların kendi kusurlarindan veya kendi bünyelerinde meydana gelen bozulmalar nedeni ile uğradıkları zararlar.
Yangın olmaksızın, sigortalı varlıklarin işlenmek için veya başka bir nedenle ateşe veya sıcaklığa tutulmasından, ocak veya ates bulunan benzeri bir yere düşmesinden veya atılmasından veya elbise, çamaşır ve diger eşya yanıklığı gibi alev almaksızın kavrulma veya yanmasından kaynaklanan veya ısıtma, aydınlatma, ütüleme aletleri ile lamba, mum, sıgara ve bunların benzerlerine temasından doğan zararlar.
Yangin olmaksızın, elektrikle calışan her türlü motor, elektrik veya elektronik alet, cihaz, tesisat ve kordonlarının kisa devre, topraklama, voltaj iniş cıkışları ve bu yüzden ısınma ve endüksiyon cereyanı gibi nedenlerle uğrayacakları zararlar.
Alçak basınc sebebiyle kapların içeri doğru cökmesi, yırtılması ve sair şekilde deformasyonu, yıpranması ile santrifüj kuvvetler ve mekanik olaylar nedeniyle sigortalı cihaz ve motorlarda meydana gelmiş bütün zararlar.

 

ZEREN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

Bati Mah.Ihlamur Sok.Çadırcı İş Merkezi. No:20 K:1 D:44 Pendik / ist

0554 315 80 81

zerensigorta@hotmail.com

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.