1. Özel Sağlık Sigortası Kolaylıkları
   Özel sağlık sigortası genel olarak kişilere gereksiz ve masraflı gelir. Günümüzde birçok kişi sağlığından olduğunda; yanılmış olduğunu ve özel sağlık sigortasının ne kadar önemli olduğunu anlıyor. Fakat  bu durumlarla ve yüksek dökümlü giderler ile karşılaşmadan önlem alabilirsiniz.
  Özel sağlık sigortası olası sağlık sorunlarınız olduğunda sizi yüksek meblalardan kurtaran önemli bir gücencedir.

  Özel sağlık sigortası sağlığınızı kaybettiğinizde, ihtiyaç duyacağınız hemen hemen birçok şeyi; doktor, ilaç ve buna bağlı tedavi giderlerinizi bütçenize zorlama yapmadan karşılamanızı sağlar.

 2. Sağlık Sigortası Teminatları Nelerdir?
  Özel sağlık sigortası, sigortalı kişinin hastalık yada kazalar nedeni ile oluşacak sağlık harcamalarını ve bunlardan kaynaklı riskleri önceden telafi etmeye yönelik hazırlanmış olan güvence planlarıdır. Oluşan riskler poliçede yazan, genel ve özel şartlar dahilin içerisinde, belirlenen limitler doğrultusunda karşılanır. Sağlık sigortası, sigortalı kişilere hastane ve doktor seçme özgürlüğü tanır. Buradaki dikkat edilmesi gereken ihtiyaçlara uygun ve doğru teminat kapsamı olan bir poliçedir.

  Sağlık poliçesinde 2 türlü sigorta teminatı bulunur.
  1) Yatarak Tedavi Teminatı
  2) Ayakta Tedavi Teminatı
  Her iki teminatta sigorta şirketlerine ve ürün özelliklerine göre değişen hizmetleri vardır.

  Yatarak Tedavi Teminatları

   

  Yatarak tedavi teminatı, sigorta sözleşmesinde belirtilmiş olan plan tablosuna göre hastaneye yatırılmayı yada günlük hastane işlemlerini veya acil hizmetleri gerektiren teminat kapsamı dahilindeki tedavi harcamalarını kapsar.
  Bu teminat hastanede olan ve aşağıda belirtilen masrafları kapsamaktadır:
  – Sigorta sözleşmesi içerisinde yer alan yatış sınıfına göre oda ve yemek masrafları,
  – Yoğun bakımda karşılanacak tedaviler,
  – Hastaneden alınacak hizmet ler (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuar, radyoloji vb.),
  – Tıbbi donanımın ( kalp-akciğer pompası vs.) kullanımı,
  – İntravenöz (damar içi) ilaç, madde vb. verilmesi,
  – Hastanede tedavisi yapılmakta olup, teminat kapsamındaki rahatsızlıkla doğrudan bağlantılı olan ve yatış süreci içerisinde yapılan tanı amaçlı laboratuar testleri, röntgen tetkikleri, elektro kardiyogram, bilgisayarlı tomografi vb.
  – Hastanede tedavisi yapılmakta olup, teminat kapsamındaki rahatsızlıkla doğrudan bağlantılı olan ve yatış süreci içerisinde yapılan fizik tedavi, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler,
  – Teminat kapsamındaki hastane tedavisi nedeni ile doğrudan bağlantılı hekim viziteleri,
  – Sunulmuş olan tıbbi bilgiler ışığında sigortalının sağlık durumu göz önüne alınarak tarafsız bir hekim tarafından da gerekliliği uygun görülen özel hemşirelik hizmetleri,
  – Sigorta ettiren tarafından seçilen ve poliçe ekinde verilen programda belirtilmiş limite kadar doğum yada hamilelik masrafları,
  – Sigortacı tarafından önceden onaylanan alıcı olarak organ ve doku nakli (sadece kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer)
  – Sunulan tıbbi bilgiler ışığında sigortalının sağlık durumu göz önüne tutularak tarafsız bir hekim tarafından da gerekliliği uygun görülen ambulans hizmetleri,
  – 16 yaşından küçük sigortalılar için refakat çi masrafları,
  -Teminat kapsamında olan bir hastalık veya yaralanma nedeniyle hastanede tedavi gören sigortalının hastaneye yatırıldıktan sonra ölmesi durumunda morg masrafları.

  Ayakta Tedavi Teminatları

  Ayakta tedavi teminatı tek başına verilmemektedir, ancak “yatarak tedavi teminatı” ile birlikte alınabilmektedir. Ayakta tedavi, aşağıdaki harcamaları kapsamaktadır:
  – Hekim muayenesi
  – Tanı amaçlı incelemeler
  – İlaçlar
  – Fizik tedavi
  Size en uygun sigorta teminatına sahip olmak ve özel sağlık sigortası paketlerini sigorta şirketleri arasında karşılaştırmak için Zeren Sigorta’dan hemen teklif alabilir veya  05543158081 Sigorta Destek Hattımızı arayarak sağlık sigortaları konusunda uzman müşteri temsilcilerimizle görüşebilirsiniz.
 3. Neden Sağlık Sigortası Yaptırmalısınız?
  SGK’nın bana yeterli güvenceyi sağlamakta, ‘Yeterince param var. Hastalanırsam tüm sağlık harcamalarımı kendim karşılarım!, Sağlığım yerinde çok şükür. Kendime iyi bakıyorum ve hasta olmuyorum, Özel sağlık sigortasına ihtiyacım yok!’ ya da ‘Özel sağlık sigortası çok pahalı, bütçemi aşmakta!’ diye düşünebilirsiniz.

  Fakat özel sağlık sigortası sizi sağlık sorunlarınızla ilgili masraflardan kurtaran değerli bir güvencedir. Sağlık sigortası, sizin ve ailenizin bir yıl boyunca karşılaşabileceği hastalık ya da kazalarda doktor, ilaç ve buna bağlı tedavi giderlerinizi bütçenizi zorlamadan karşılayabilmenizi sağlamaktadır.

  Özel sağlık sigortası yaptırmanın size sunduğu avantajlar:
  1. Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu tedavi görmeniz gerekirse özel sağlık kuruluşlarına ödeyeceğiniz masrafların çok altında bir bedelle her türlü sağlık hizmetinden poliçe süreniz olan 1 yıl boyunca yararlanabileceksiniz.
  2. Hastalanmanız halinde özel sağlık kuruluşlarında gördüğünüz tedavilerle ilgili sizin karşılayamayacağınız yüksek giderleri karşılayabileceksiniz.
  3. Dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçebileceksiniz.
  4. Özel sağlık kuruluşlarından otel konforu ile yararlanıp, en kaliteli hizmeti alır ve kendinizi ayrıcalıklı hissedersiniz.
  5. Herhangi bir kaza veya hastalık geçirmeniz sonucunda ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerinize ait masraflarınızı satın aldığınız ürüne bağlı yurt içinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılayabileceksiniz.
  6. Seçtiğiniz ürüne bağlı olarak yurt dışında da kaza ya da hastalık geçirdiğinizde poliçe teminatlarınıza göre tüm masraflarınızı ödeyebilirsiniz.
  Üstelik, kendiniz ile eş ve çocuklarınızın özel sağlık sigortası primlerini vergiden düşersiniz.
  Özel sağlık sigortası priminizi;
  • Bordrolu olarak bir iş yerinde çalışıyor iseniz brüt kazancınızın %5’ini asgari ücretin aylık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahınızdan düşürebilirsiniz.
  • Gelir vergisi beyannamesine tabi mükellefseniz beyan ettmiş olduğunuz yıllık gelirin %5’ini asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde gelir vergisi matrahınızdan indirilebilirsiniz.
  Zeren Sigorta’da ekonomik durumunuz ne düzeyde olursa olsun ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun bir sağlık sigortası bulursunuz. Sağlık sigortası yaptırarak hem sağlığınızı hem de mali durumunuzu koruyabileceğinizi unutmayın!
  Sağlık sigortası yaptırarak sağlığınızı güvence altına alın! Sigorta şirketi, bir hastalık veya kaza halinde sağlık giderlerinizi sizin adınıza ödesin. Siz de sağlık harcamalarınızı tasarruff edin…
 4. Özel Sağlık Sigortası Ücretleri Nasıl Belirlenir?
  Özel sağlık sigortası yaptırırken ücreti etkileyen unsurlar kişinin sağlık geçmişi, aileden gelen kalıtsal bir hastalık olup olmadığı ve poliçenin içerdiği teminatlardır.
  Sağlık sigortası yaptırırken hem sigorta şirketi  hem de sigorta yaptıran kişinin dikkat etmesi gerekenler.

  Sigorta Şirketi Neleri İnceliyor?

  Sağlık sigortası hizmeti sunmakta olan sigorta şirketleri, sigorta yaptıracak kişinin;
  – Yaşı, cinsiyeti, medeni hali gibi kişisel bilgilerini,
  – Aile geçmişinde var olan kalıtsal hastalıklarını
  – Mevcut sağlık durumunu,
  – Kalp – damar, şeker gibi sistemik bir rahatsızlığının olup olmadığını,
  – Önceden geçirmiş olduğu hastalıklarını,
  inceleyerek, sigorta süresince oluşabilecek risklere göre poliçe fiyatını belirlemektedir. Hastalık durumu ne kadar muhtemel ise poliçenin içereceği tedavi teminatları da yükseleceğinden hastalıklara karşı yüksek risk altında olan kişilerin primleri daha yüksek, düşük risk taşıyan kişilerin ödeyeceği primler daha düşük olacaktır.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.